GlotPress

Translation of Event Espresso 3: Swedish

1 2 3 167
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
for för Details

for

för

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-24 20:12:41 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SecurePay uses 3-character ISO-4217 codes for specifying currencies in fields and variables. </p><p>The default currency code is US Dollars (USD). If you want to require or accept payments in other currencies, select the currency you wish to use. The dropdown lists all currencies that SecurePay (currently) supports. SecurePay använder 3-teckens ISO-4217 koder for att specificera valutor i fält och variabler. </p><p>Standard valutakoden är US dollar (USD). Om du vill kräva eller acceptera betalningar för andra valutor, välj vilken valuta du önskar använda. Dropdownlistan listar alla valutor som SecurePay (förnärvarande) stödjer. Details

SecurePay uses 3-character ISO-4217 codes for specifying currencies in fields and variables. </p><p>The default currency code is US Dollars (USD). If you want to require or accept payments in other currencies, select the currency you wish to use. The dropdown lists all currencies that SecurePay (currently) supports.

SecurePay använder 3-teckens ISO-4217 koder for att specificera valutor i fält och variabler. </p><p>Standard valutakoden är US dollar (USD). Om du vill kräva eller acceptera betalningar för andra valutor, välj vilken valuta du önskar använda. Dropdownlistan listar alla valutor som SecurePay (förnärvarande) stödjer.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-24 20:08:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SecurePay Currency SecurePay Valuta Details

SecurePay Currency

SecurePay Valuta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-24 20:03:50 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The SecurePay Sandbox is a testing environment that is a duplicate of the live SecurePay site, except that no real money changes hands. The Sandbox allows you to test your entire integration before submitting transactions to the live SecurePay environment. Create and manage test accounts, and view emails and API credentials for those test accounts. SecurePay Sandbox är en testmiljö som är en kopia på SecurePay produktions siten, med undantaget att inga riktiga pengar hanteras. Sandboxen ger dig möjligheten att testa din fullständiga integration innan du sänder transaktioner till SecurePays produktionsmiljö. Skapa och hantera testkonton och se e-post och API behörigheter för dessa testkonton. Details

The SecurePay Sandbox is a testing environment that is a duplicate of the live SecurePay site, except that no real money changes hands. The Sandbox allows you to test your entire integration before submitting transactions to the live SecurePay environment. Create and manage test accounts, and view emails and API credentials for those test accounts.

SecurePay Sandbox är en testmiljö som är en kopia på SecurePay produktions siten, med undantaget att inga riktiga pengar hanteras. Sandboxen ger dig möjligheten att testa din fullständiga integration innan du sänder transaktioner till SecurePays produktionsmiljö. Skapa och hantera testkonton och se e-post och API behörigheter för dessa testkonton.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:38:27 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In addition to using the SecurePay Sandbox feature. The debugging feature will also output the form variables to the payment page, send an email to the admin that contains the all SecurePay variables. Som tillägg till att använda SecurePay Sandbox tillägget. Felsöknings tillägget kommer också att visa formulärvariablerna till betalsidan, skicka e-post till admin som innehåller alla SecurePay variabler. Details

In addition to using the SecurePay Sandbox feature. The debugging feature will also output the form variables to the payment page, send an email to the admin that contains the all SecurePay variables.

Som tillägg till att använda SecurePay Sandbox tillägget. Felsöknings tillägget kommer också att visa formulärvariablerna till betalsidan, skicka e-post till admin som innehåller alla SecurePay variabler.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:41:24 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SecurePay Sandbox SecurePay Sandbox Details

SecurePay Sandbox

SecurePay Sandbox

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:38:40 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Update SecurePay Uppdatera SecurePay Details

Update SecurePay

Uppdatera SecurePay

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-04-24 20:08:24 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use SecurePay Payments Pro in Sandbox Mode Använd SecurePay Payments Pro i sandbox läge Details

Use SecurePay Payments Pro in Sandbox Mode

Använd SecurePay Payments Pro i sandbox läge

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:41:45 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
(NOT your login password) (INTE ditt login lösenord) Details

(NOT your login password)

(INTE ditt login lösenord)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:41:40 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
API Transaction Password API Transaktionslösenord Details

API Transaction Password

API Transaktionslösenord

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:42:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Activate SecurePay Payments Pro? Aktivera SecurePay Payments Pro? Details

Activate SecurePay Payments Pro?

Aktivera SecurePay Payments Pro?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:41:56 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deactivate SecurePay Payments Pro? Avaktivera SecurePay Payments Pro? Details

Deactivate SecurePay Payments Pro?

Avaktivera SecurePay Payments Pro?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:43:07 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SecurePay (Australia Post) SecurePay (Australiensiska posten) Details

SecurePay (Australia Post)

SecurePay (Australiensiska posten)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:42:47 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SecurePay saved. SecurePay sparad. Details

SecurePay saved.

SecurePay sparad.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:43:16 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Attention: an unknown error occurred. Results of request to SecurePay: Uppmärksamma: ett okänt fel uppstod. Resultaten från förfrågan till SecurePay: Details

Attention: an unknown error occurred. Results of request to SecurePay:

Uppmärksamma: ett okänt fel uppstod. Resultaten från förfrågan till SecurePay:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-03 07:47:02 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 167
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as