GlotPress

Translation of Event Espresso 3: Welsh

1 2 3 100
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
There was a problem finding your Registration ID Methwyd â dod o hyd i'ch ID Cofrestru Details

There was a problem finding your Registration ID

Methwyd â dod o hyd i'ch ID Cofrestru

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:54 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Company Logo Logo'r Cwmni Details

Company Logo

Logo'r Cwmni

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:39 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you really want to delete this image? Please remember to save your settings to complete the removal. Ydych chi'n siŵr eich bod am ddileu'r ddelwedd yma? Cofiwch gadw eich gosodiadau i gwblhau'r weithred ddileu. Details

Do you really want to delete this image? Please remember to save your settings to complete the removal.

Ydych chi'n siŵr eich bod am ddileu'r ddelwedd yma? Cofiwch gadw eich gosodiadau i gwblhau'r weithred ddileu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:19 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If this option is enabled Event Espresso first looks in the "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" directory for a copy of the stylesheet, if not found it then uses the copy found in the main "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/" directory. Os yw'r opsiwn yma wedi'i alluogi, bydd Event Espresso yn edrych yn y lle cyntaf yn y cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" am gopi o'r ddalen arddull. Os na gall ddod o hyd iddi, yna bydd yn defnyddio'r copi a geir yn y prif gyfeiriadur "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/". Details

If this option is enabled Event Espresso first looks in the "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" directory for a copy of the stylesheet, if not found it then uses the copy found in the main "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/" directory.

Os yw'r opsiwn yma wedi'i alluogi, bydd Event Espresso yn edrych yn y lle cyntaf yn y cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" am gopi o'r ddalen arddull. Os na gall ddod o hyd iddi, yna bydd yn defnyddio'r copi a geir yn y prif gyfeiriadur "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:31 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If Event Espresso uses the original copy of the stylesheet you will have the option to select from a range of alternative sheets, these additional stylesheets however are not available if you have copied the default stylesheet to the uploads directory to customize yourself. Os yw Event Espresso yn defnyddio'r copi gwreiddiol o'r ddalen arddull bydd yr opsiwn gennych i ddewis o amrywiaeth o ddalenni gwahanol. Fodd bynnag, nid yw'r dalenni arddull hyn ar gael os ydych chi wedi copïo'r ddalen arddull ddiofyn i'r cyfeiriadur llwytho i fyny i'w chyfaddasu eich hun. Details

If Event Espresso uses the original copy of the stylesheet you will have the option to select from a range of alternative sheets, these additional stylesheets however are not available if you have copied the default stylesheet to the uploads directory to customize yourself.

Os yw Event Espresso yn defnyddio'r copi gwreiddiol o'r ddalen arddull bydd yr opsiwn gennych i ddewis o amrywiaeth o ddalenni gwahanol. Fodd bynnag, nid yw'r dalenni arddull hyn ar gael os ydych chi wedi copïo'r ddalen arddull ddiofyn i'r cyfeiriadur llwytho i fyny i'w chyfaddasu eich hun.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:31 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you want to modify and customize the default (non-Themeroller) styles of your template pages, then you must move a copy of the event_espresso_style.css in the "wp-content/uploads/espresso/templates" directory (if this directory does not exist, you may need to create it manually). Keeping your modifications in this folder ensures that your styles are not overwritten when upgrading EE. Os ydych chi am addasu a chyfaddasu'r arddulliau diofyn (heb fod yn rhai ThemeRoller) ar gyfer eich tudalennau templed, yna rhaid i chi symud copi o event_espresso_style.css yn y cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/templates" (os nad yw'r cyfeiriadur yma'n bodoli, efallai y bydd angen i chi ei greu eich hunan). Bydd cadw eich newidiadau yn y ffolder yma yn sicrhau na fydd eich arddulliau yn cael eu dileu wrth ddiweddaru Event Espresso. Details

If you want to modify and customize the default (non-Themeroller) styles of your template pages, then you must move a copy of the event_espresso_style.css in the "wp-content/uploads/espresso/templates" directory (if this directory does not exist, you may need to create it manually). Keeping your modifications in this folder ensures that your styles are not overwritten when upgrading EE.

Os ydych chi am addasu a chyfaddasu'r arddulliau diofyn (heb fod yn rhai ThemeRoller) ar gyfer eich tudalennau templed, yna rhaid i chi symud copi o event_espresso_style.css yn y cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/templates" (os nad yw'r cyfeiriadur yma'n bodoli, efallai y bydd angen i chi ei greu eich hunan). Bydd cadw eich newidiadau yn y ffolder yma yn sicrhau na fydd eich arddulliau yn cael eu dileu wrth ddiweddaru Event Espresso.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:32 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Event Espresso uses the <a href="http://themeroller.com/" target="_blank">jQuery UI ThemeRoller</a> CSS library to style the event listings and registration pages. The ThemeRoller CSS library makes it easy to get the desired look and feel for your events and calendar. If the built-in styles are activated, Event Espresso will automatically load the "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/themeroller-base.css" (or the &quot;wp-content/uploads/espresso/themeroller/themeroller-base.css&quot;) style sheet which applies the necessary padding and margins to the Event Espresso generated content. Mae Event Espresso yn defnyddio llyfrgell CSS <a href="http://themeroller.com/" target="_blank">jQuery UI ThemeRoller</a> fel arddull ar gyfer tudalennau rhestru a chofrestru ar gyfer digwyddiadau. Mae llyfrgell CSS ThemeRoller yn ei gwneud hi'n hawdd i gael yr edrychiad a'r teimlad angenrheidiol ar eich digwyddiadau a chalendr. Os yw'r arddulliau parod wedi'u galluogi, bydd Event Espresso yn llwytho'r ddalen arddull "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/themeroller-base.css" (neu &quot;wp-content/uploads/espresso/themeroller/themeroller-base.css&quot;) yn awtomatig, sy'n gosod yr ymylon a'r padin angenrheidiol i'r cynnwys Event Espresso. Details

Event Espresso uses the <a href="http://themeroller.com/" target="_blank">jQuery UI ThemeRoller</a> CSS library to style the event listings and registration pages. The ThemeRoller CSS library makes it easy to get the desired look and feel for your events and calendar. If the built-in styles are activated, Event Espresso will automatically load the "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/themeroller-base.css" (or the &quot;wp-content/uploads/espresso/themeroller/themeroller-base.css&quot;) style sheet which applies the necessary padding and margins to the Event Espresso generated content.

Mae Event Espresso yn defnyddio llyfrgell CSS <a href="http://themeroller.com/" target="_blank">jQuery UI ThemeRoller</a> fel arddull ar gyfer tudalennau rhestru a chofrestru ar gyfer digwyddiadau. Mae llyfrgell CSS ThemeRoller yn ei gwneud hi'n hawdd i gael yr edrychiad a'r teimlad angenrheidiol ar eich digwyddiadau a chalendr. Os yw'r arddulliau parod wedi'u galluogi, bydd Event Espresso yn llwytho'r ddalen arddull "wp-content/event-espresso/templates/css/themeroller/themeroller-base.css" (neu &quot;wp-content/uploads/espresso/themeroller/themeroller-base.css&quot;) yn awtomatig, sy'n gosod yr ymylon a'r padin angenrheidiol i'r cynnwys Event Espresso.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:32 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unzip the downloaded file, then navigate to the "/css/" folder. Inside you will see a directory named "custom-theme" (or the name of the theme if you selected a pre-made style). If you like, rename the "my-custom-theme" directory to something memorable. Dad-zipiwch y ffeil a lwthwyd i lawr, yna ewch i'r ffolder "/css/". Yn y ffolder honno bydd cyfeiriadur o'r enw "custom-theme" (neu enw'r thema os byddwch yn dewis arddull sydd wedi'i wneud yn barod). Gallwch chi ailenwi'r cyfeiriadur "my-custom-theme" yn rhywbeth cofiadwy. Details

Unzip the downloaded file, then navigate to the "/css/" folder. Inside you will see a directory named "custom-theme" (or the name of the theme if you selected a pre-made style). If you like, rename the "my-custom-theme" directory to something memorable.

Dad-zipiwch y ffeil a lwthwyd i lawr, yna ewch i'r ffolder "/css/". Yn y ffolder honno bydd cyfeiriadur o'r enw "custom-theme" (neu enw'r thema os byddwch yn dewis arddull sydd wedi'i wneud yn barod). Gallwch chi ailenwi'r cyfeiriadur "my-custom-theme" yn rhywbeth cofiadwy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:32 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This step is very important. Inside the "my-custom-theme" folder, find a file named "jquery-ui-*.*.**.custom.css". Rename that file to "style.css". If you do not rename this file, you will not see your custom theme in the selections. Mae'r cam yma'n bwysig iawn. Yn y ffolder "my-custom-theme", edrychwch am ffeil o'r enw "jquery-ui-*.*.**.custom.css". Ailenwch y ffeil yn "style.css". Os na fyddwch yn ailenwi'r ffeil, ni fyddwch yn gweld eich thema cyfaddas yn y dewisiadau. Details

This step is very important. Inside the "my-custom-theme" folder, find a file named "jquery-ui-*.*.**.custom.css". Rename that file to "style.css". If you do not rename this file, you will not see your custom theme in the selections.

Mae'r cam yma'n bwysig iawn. Yn y ffolder "my-custom-theme", edrychwch am ffeil o'r enw "jquery-ui-*.*.**.custom.css". Ailenwch y ffeil yn "style.css". Os na fyddwch yn ailenwi'r ffeil, ni fyddwch yn gweld eich thema cyfaddas yn y dewisiadau.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:32 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload your desired ThemeRoller styles to the "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" directory on your server. Llwythwch eich arddulliau ThemeRoller o ddewsi i'r cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" ar eich gweinydd. Details

Upload your desired ThemeRoller styles to the "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" directory on your server.

Llwythwch eich arddulliau ThemeRoller o ddewsi i'r cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" ar eich gweinydd.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:32 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This step is very important. Make sure there is an empty "index.php" file in the "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" directory. This will tell Event Espresso that you want to use custom ThemeRoller CSS files. Mae'r cam yma'n bwysig iawn. Gwnewch yn siŵr bod ffeil "index.php" wag yn y cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/themeroller/". Bydd hyn yn dweud wrth Event Espresso eich bod am ddefnyddio ffeiliau CSS ThemeRoller cyfaddas. Details

This step is very important. Make sure there is an empty "index.php" file in the "wp-content/uploads/espresso/themeroller/" directory. This will tell Event Espresso that you want to use custom ThemeRoller CSS files.

Mae'r cam yma'n bwysig iawn. Gwnewch yn siŵr bod ffeil "index.php" wag yn y cyfeiriadur "wp-content/uploads/espresso/themeroller/". Bydd hyn yn dweud wrth Event Espresso eich bod am ddefnyddio ffeiliau CSS ThemeRoller cyfaddas.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:33 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Verify you have an "wp-content/uploads/espresso/themeroller/index.php" file. Also make sure your custom ThemeRoller CSS files look something like this "wp-content/uploads/espresso/themeroller/my-custom-theme/style.css". Gwiriwch fod gyda chi ffeil "wp-content/uploads/espresso/themeroller/index.php". Dylech hefyd wneud yn siŵr bod eich ffeiliau CSS ThemeRoller cyfaddas yn edrych yn debyg i hyn: "wp-content/uploads/espresso/themeroller/my-custom-theme/style.css". Details

Verify you have an "wp-content/uploads/espresso/themeroller/index.php" file. Also make sure your custom ThemeRoller CSS files look something like this "wp-content/uploads/espresso/themeroller/my-custom-theme/style.css".

Gwiriwch fod gyda chi ffeil "wp-content/uploads/espresso/themeroller/index.php". Dylech hefyd wneud yn siŵr bod eich ffeiliau CSS ThemeRoller cyfaddas yn edrych yn debyg i hyn: "wp-content/uploads/espresso/themeroller/my-custom-theme/style.css".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:33 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View/Download Ticket Gweld/Llwytho Tocyn Details

View/Download Ticket

Gweld/Llwytho Tocyn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:01:44 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Event Espresso - Ticket Customization Event Espresso - Cyfaddasu Tocynnau Details

Event Espresso - Ticket Customization

Event Espresso - Cyfaddasu Tocynnau

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:00:59 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ticket Templates Templedi Tocynnau Details

Ticket Templates

Templedi Tocynnau

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 15:00:59 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 100
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as