GlotPress

Translation of Event Espresso 3: Czech

1 2 3 64
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Use %s to block spam registrations Užijte %s k blokování registračních spamů Details

Use %s to block spam registrations

Užijte %s k blokování registračních spamů

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 08:46:55 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sortable Date Setříditelné datum Details

Sortable Date

Setříditelné datum

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 08:48:20 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Promocode Usage on New Events: Výchozí Promocode užitý v nových událostech: Details

Default Promocode Usage on New Events:

Výchozí Promocode užitý v nových událostech:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 08:49:34 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Alternative Registration Page (optional) Alternativní registrační stránka (volitelné) Details

Alternative Registration Page (optional)

Alternativní registrační stránka (volitelné)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 08:50:26 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
CC Email Address (optional) Kopie emailová adresa (nepovinné) Details

CC Email Address (optional)

Kopie emailová adresa (nepovinné)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:00:43 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A comma separated list of values. Eg. black, blue, red Čárkami oddělený seznam hodnot. Např. černá, modrá, červená Details

A comma separated list of values. Eg. black, blue, red

Čárkami oddělený seznam hodnot. Např. černá, modrá, červená

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
has been successfully copied. You are now editing the copy. byl úspěšně zkopírován. Nyní upravujete kopii. Details

has been successfully copied. You are now editing the copy.

byl úspěšně zkopírován. Nyní upravujete kopii.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:02:30 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A coupon or promo code can be anything you want. For example: Say you have an event that costs Kupón nebo promo kód může být jakýkoliv chcete. Například: Řekněme, že máte událost, která stojí Details

A coupon or promo code can be anything you want. For example: Say you have an event that costs

Kupón nebo promo kód může být jakýkoliv chcete. Například: Řekněme, že máte událost, která stojí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:08:21 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
bringing the cost of the event to přináší náklady spojené s akcí k Details

bringing the cost of the event to

přináší náklady spojené s akcí k

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:13:05 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Promo codes which are set to 'apply to all events', can also be used for this event, provided it allows promo codes. Promo kódy, které jsou určeny "platí na všechny akce", může být také použit pro tuto akci, za předpokladu, že to umožňují promo kódy. Details

Note: Promo codes which are set to 'apply to all events', can also be used for this event, provided it allows promo codes.

Promo kódy, které jsou určeny "platí na všechny akce", může být také použit pro tuto akci, za předpokladu, že to umožňují promo kódy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:20:15 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
view the documentation zobrazit dokumentaci Details

view the documentation

zobrazit dokumentaci

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:26:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Alternative Registration Page Alternativní registrační stránka Details

Alternative Registration Page

Alternativní registrační stránka

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:26:34 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This option will override your existing registration page and send attendees to the URL that is entered. Tato možnost přepíše existující registrační stránku a pošle účastníky na adresu URL, která je zadána. Details

This option will override your existing registration page and send attendees to the URL that is entered.

Tato možnost přepíše existující registrační stránku a pošle účastníky na adresu URL, která je zadána.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:27:29 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
CC Email Address Kopie emailu Details

CC Email Address

Kopie emailu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:28:13 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If an email address is entered, then admin email notifications for the event will also be sent to this address. Zadáte-li e-mailovou adresu, admin vám následně zašle potvrzení události na tuto adresu. Details

If an email address is entered, then admin email notifications for the event will also be sent to this address.

Zadáte-li e-mailovou adresu, admin vám následně zašle potvrzení události na tuto adresu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-10-01 09:36:42 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 64
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as